ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය බෙදාදීම සනිටුවන් කරමින්  2019 අගෝස්තු මස පලමු වන දින තමන්කඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 154 සමුද්‍රාගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බැදිවැව ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේ දී සුහද දිරිය ග්‍රාමශක්ති ජනතා සමිතියේ සාමාජික සාමාජිකාවන් 34 දෙනෙකු වෙත දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ සුරතින් ණය ප්‍රධානය කිරීම සිදුකරන ලදි.