"මානව අයිතීන් දිනාදුන් ජේෂ්ඨ පුරවැසි විශිෂ්ඨයන් අභිමානයෙන් සමරමු" යන තේමාව යටතේ ජාත්‍යන්තර  වැඩිහිටි දින උත්සවය 2018.10.01 දින අභිමානයෙන් සමරන ලදි.

 

ඊට සමගාමීව පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් "ළමුන් හා ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්" ලෙස පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානයකර ඇත.

   

        දිනය :  2018.11.05

        වේලාව  : පෙ.ව. 8.30 සිට පෙ.ව. 10.30 දක්වා

        ස්ථානය  : පො / කදුරුවෙල නගර මහා විද්‍යාලය

        දේශක   : ආකල්ප සංවර්ධන උපදේශක, ප්‍රවීන දේශක පාලිත බද්දේගම මහතා

 

වැඩිහිටි සත්කාරයට කැමති ඔබ සැමට ආරාධනා