දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරීමේ සංවර්ධන කමිටුව - 2020.11.10

සංවිධානය - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, සැලසුම් හා සංවර්ධන අංශය.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් බිහි කිරීම උදෙසා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජාතික ආර්ථිකය ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙළට සමගාමිව ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීමේ අවශ්‍යතාවය මූලික කර ගනිමින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රධානත්වයෙන් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. මෙයට සමගාමීව දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරීමේ සංවර්ධන කමිටුව 2020.11.10 වන දින පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

මේ සඳහා කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, වැවිලි අමාත්‍ය ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා, බතික්, අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා, සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා, තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කනක හේරත් මැතිතුමා, උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා, විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම, ධීවර වරාය සංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමා, වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රණවීර මැතිතුමා, ඉඩම් කළමනාකරන කටයුතු,රාජ්‍ය ව්‍යාපාර හා ඉඩම් දේපල සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා, ගරු සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරල මැතිතුමා සහභාගි වූ අතර, නගරාධිපති ගරු ජානක සිදත් රණසිංහ මැතිතුමා සහ ගරු ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන්, අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්, උතුරු මැද පළාත් නිලධාරීන් හා දිස්ත්‍රික් ආයතන ප්‍රධානීන්ද මේ සඳහා සහභාගි විය.

අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු යටතේ ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටම දක්වා ගලායාම මෙන්ම ජනතා අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවා පහල සිට ඉහළට ගලායාම තහවුරු කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද මෙම කමිටු යටතේ ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන්   දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරන ලදී. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය හා අභිවෘද්ධිය සඳහා මෙන්ම ජනතාවගේ ජනජීවිත හා ආර්ථිකය සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් කරුණු කාරණා රාශියක් නව මානයකට යොමු කිරීම මෙහිදී සිදුවිය. එමෙන්ම නව ව්‍යාපෘති යෝජනා රාශියක් වෙනුවෙන්ද ඉදිරියේදී ක්‍රියාකිරීමට එකඟතාවය ලබා දුන් අතර, ඉතා සාර්ථක කමිටුවක නිමාව දිසාපතිතුමාගේ ස්තූති කතාවෙන් අනතුරුව සටහන් විය.

 

G1

G2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9