ඓතිහාසික පුලතිසිපුර දිසාවේ ගොවි ජනතාව විසින්, 2020/2021 මහ කන්නයෙන් නෙළා ගත් අස්වැන්නෙහි අග‍්‍ර ශ‍්‍රෂ්‍යයෙන් බුදුරදුන් පිදීම උදෙසා සිදුකරනු ලබන අළුත් සහල් මංගල්‍යය, අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක, මහනුවර අස්ගිරි ගෙඩිගේ රාජමහා විහාරාධිපති, පොළොන්නරුව සොළොස්මස්ථාන රාජමහා විහාරාධිපති, පූජ්‍ය වේඪරුවේ ධර්මකීර්ති ශ‍්‍රී රත්නපාල උපාලි අභිධාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් සහ මහජන නියෝජිතයින්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ද, පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික් මහ දිසාපති ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සහ පුලතිසි පුරවර ගොවි ජනතාවගේ ද සහභාගීත්වයෙන් ඓතිහාසික ගල් විහාර පුද බිමේ 2021.04.07 දින උත්සවශ්‍රීයෙන් පැවැත්විණි.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1