සෞභාගයා ගෙවතු වගාව ආරම්භක වැඩසටහන යටතේ 2020.05.15 දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වූ පැළ සිටුවීමේ අවස්ථාව.
 
Previous Image
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window
FaLang translation system by Faboba